ÇOK ODAKLI(MULTİFOKAL)

(multifokal-varifokal-progresif);

  Uzaktan yakına doğru bakılırken her mesafede net görüş imkanı veren optik cam tipidir.Netliği

sağlayan farklı optik merkezler optik cam içinde geçişkendir,birleşim yerleri belirgin değildir ve 

karşıdan bakıldığında tek odaklı cam gibi görülmektedir.Yapılan istatistiklere  göre,yakın gözlüklerin 

yanlış kullanımını engellediğinden uzak yakın ayrı ayrı gözlük kullanımın da oluşan yaşa bağlı 

 numara artış hızını yavaşlattığı gözlemlenmiştir.

   Multifokal cam üretiminde kullanılan teknolojinin kalitesi,adaptasyon süresini ve görüş netliğini 

doğru orantılı olarak etkilemektedir.